Hỗ trợ trực tuyến
Khung băng tải
 • Khung băng tải cao su gân V
  Khung băng tải cao su gân V
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải rộng từ 250mm -> 1500mm. Hệ thống băng tải gồm: con lăn... Dùng băng tải Gân V, băng tải PVC, băng tải cao su.
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Khung băng tải PVC
  Khung băng tải PVC
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải rộng từ 250mm -> 1500mm. Hệ thống băng tải gồm: con lăn.
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Khung băng tải
  Khung băng tải
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải rộng từ 250mm -> 1500mm. Hệ thống băng tải gồm: con lăn... Dùng băng tải Gân V, băng tải PVC, băng tải cao su.
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Khung băng tải nhám
  Khung băng tải nhám
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải nhám là loại khung băng tải thẳng rộng từ 250mm -> 1500mm. Hệ thống khung băng tải nhám sử dụng con lăn... Dùng băng tải: thường sử dụng loại băng tải PVC nhám...
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Khung băng tải cao su
  Khung băng tải cao su
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải rộng từ 250mm -> 1500mm. Hệ thống băng tải gồm: con lăn... Dùng băng tải Gân V, băng tải PVC, băng tải cao su.
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Khung băng tải di động
  Khung băng tải di động
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải rộng từ 250mm -> 1500mm. Hệ thống băng tải gồm: con lăn...
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Khung băng tải bao bì
  Khung băng tải bao bì
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải rộng từ 250mm -> 1500mm. Hệ thống băng tải gồm: con lăn...
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Khung băng tải lòng máng
  Khung băng tải lòng máng
  Chuyên thiết kế, chế tạo Hệ thống khung băng tải công nghiệp: Hệ thống khung băng tải rộng từ 250mm - 1500mm. Hệ thống băng tải con lăn...
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...