Hỗ trợ trực tuyến
Băng tải bạt
 • Băng tải bạt đa lớp bố
  Băng tải bạt đa lớp bố
  Đặc tính của băng tải màu vàng: Băng tải màu vàng dùng để mắc gầu tải. Dùng để tải trong các nhà máy sản xuất giấy, chè, bao bì, sản xuất cám...
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...
 • Huấn luyện an toàn thiết bị nâng
  Huấn luyện an toàn thiết bị nâng
  Băng tải loại này thường sử dụng để tải các loại nguyên liệu theo phương thẳng đứng. Trên mặt băng tải đục các lỗ để bắt gầu múc bằng nhựa, thép.
  Ngày: 29/07/2014 Xem chi tiết...